Neler Yapıyorum

Gelişen Beyinler
Geliştirir

Çocuk Gelişimi, Öğrenci Koçluğu, Özel Ders, Aile Danışmanlığı, Özel Eğitim, Etkili İletişim konularında çocuklarımızı hayata hazırlar…

Çocuk Gelişimi
Öğrenci Koçluğu
Özel Ders
Aile Danışmanlığı
Özel Eğitim
Etkili İletişim

Öğrenci Koçluğu

Öğrenmeyi öğreterek çocuğa yaşam boyu gerekli olacak becerileri titiz bir program eşliğinde kazandırma…

Öğrenmeyi Öğrenmek

Bilgiye ulaşma yeteneği, bilişsel alanlarda çocuğa özel beceriler kazandırma

Eksik Giderme ve Tamamlayıcı Destek
Somutlaştırarak Özümseyerek Öğrenme

Gerçek yaşam ile bağ kurarak kavram bilinci kazandırma

Psikolojik Destek

Öz güveni destekleyerek başarıya ulaşmada iç görü kazandırma

Çocuk Gelişimi

0-18 yaş çocukların gelişim alanlarında (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, fiziksel ve özbakım) bütüncül bakış açısı ile çözüm odaklı destek sağlamak.

Ergenlik sorunlarına çözümler üretmek, psikolojik gelişimini olumlu yönde desteklemek.

Matematik

Okul öncesi ve ilköğretim seviyesinde özel teknik matematik dersi

Ödevler

Günlük ödevleri eksiksiz tamamlama

Türkçe

Kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma ve anlama, kitap okuma alışkanlığı kazandırma

Fen

Gerçek hayat ile ilişkilendirilmiş bilimsel düşünce becerileri kazandırma

Özel Ders

Matematik, Türkçe, Fen gibi derslerde öğrenciye özel yardımcı ve destekleyici dersler

Aile Danışmanlığı

Aile ile iş birliği içinde çocuk odaklı çözümler.

Aile danışmanlığı 1950’lerin başlarında ortaya çıkan, çocuk odaklı ve yetişkin odaklı problemlere uygulanabilen oldukça esnek bir psikoterapötik yaklaşımdır. Aile danışmanlığının temel amacı, öncelikle sorunu olan kişi ile ailesinin ve sosyal ağının önemli üyeleri arasındaki ilişkilere odaklanarak, ortaya çıkan sorunların çözümünü kolaylaştırmak ve sağlıklı aile gelişimini teşvik etmektir.

Konuşma Bozuklukları
İletişim Problemleri
Davranış Problemleri
Öfke Kontrol Sorunları
Öz Düzenleme Sorunları

Özel Eğitim

Konuşma bozuklukları, iletişim problemleri, davranış problemleri, öfke kontrol sorunları, öz düzenleme sorunları gibi konularda çözüm odaklı yaklaşımlar

Etkili İletişim

Aile İçi İletişim
Sosyal İletişim
Ebeveyn Çocuk İletişimi